QuintenSt

Aangemaakte reacties

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Reactoren 2014 (R. Dewil) #2753

  Voor PT:

  Theorie
  1) Toon aan dat voor de reactie A + xB -> P de conversie van de verschillende reagentia enkel gelijk is aan elkaar indien de reagentia initieel in stoechiometrische verhoudingen aanwezig waren.
  2) Leid de massabalans af voor een ideale PFR met recycle, zowel in termen van concentratie als conversie. Geef een grafische interpretatie van deze ontwerpvergelijkingen en bespreek deze.

  Oefeningen
  1) Een pulsexperiment op onbekende reactor geeft volgend resultaat:
  E(t)-grafiek met 4 pieken om de 0,25min, oppervlakte voor de pieken: A, 2/3 A, 4/9 A, 8/27 A. V reactor = 1m^3, qv = A m^3/min

  Vind het stromingsmodel dat het resultaat van de proef kan verklaren.

  2) In aanwezigheid van de katalysator E wordt een toxische component A uit afvalwater afgebroken tot niet-toxische producten. Bij een bepaalde concentratie aan E, geven labtests die uitgevoerd werden in een labschaal CSTR (stationaire werking) volgende resultaten:

  cA,0 (mmol/m^3) l 2 – 5 – 6 – 6 – 11 – 14 – 16 – 24
  cA (mmol/m^3) l 0,5 – 3 – 1 – 2 – 6 – 10 – 8 – 4
  tau (min) l 30 – 1 – 50 – 8 – 4 – 20 – 20 – 4

  We wensen 0,1 m^3/min te behandelen met cA,0 = 10 mmol/m^3 en willen een omzetting XA = 90%. cE wordt constant gehouden op dezelfde concentratie als tijdens de labtests.
  a. Oplossen met 2 ideale CSTRs in serie. Wat zijn de optimale volumes (=kleinste totale volume) van beide reactoren (hoeven niet even groot te zijn), om deze omzetting te realiseren.
  b. We kunnen ideale PFR en CSTRs combineren, wat is de optimale combinatie? Bereken de volumes van elk van de gebruikte reactoren. Bereken cA na de eerste reactor.

  3) Men wenst 12 ton ethylacetaat per dag te produceren volgens onderstaande reactie (molaire massa gegeven):

  CH3COOH (A) + CH3CH2OH (B) CH3COOCH2CH3 (C) + H20 (D)

  Reactiesnelheden: -RA = k1*cA*cB-k2*cC*cD, met k1 = 8,0*10^-6 en k2 = 2,7*10^-6 m^3/kmol*s

  Het proces zou in een ladingsgewijze reactor uitgevoerd worden. Een typische batch bevat 550 kg/m^3 ethanol, 300 kg/m^3 azijnzuur en een verwaarloosbare hoeveelheid HCl als katalysator, aangelengd met water. Massadichtheid van het mengsel is 1145 kg/m^3 en is constant tijdens het hele procesverloop. Wat is het benodigde reactorvolume indien men 40% conversie wil halen? Er wordt een tijdspanne van 45min voorzien voor het ledigen, reinigen en opnieuw vullen van de reactor.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)